Betalingsvoorwaarden Dunamis Coaching

  Tijdsduur afspraak

  Een (gratis) telefonisch verkengesprek duurt 30 minuten.

  De tijdsduur van een coachingsessie is 120 minuten. Een individuele coachingsessie duurt eveneens 120 minuten. De tijd tussen de sessies is bij voorkeur 2 weken.

  Het aantal sessies na zwangerschapsverlies is 5 sessies. Afhankelijk van de (individuele) behoefte kan het traject uitgebreid worden met losse sessies. Deze losse sessies hebben ook een tijdsduur van 120 minuten.

  Naast het reguliere traject is er de mogelijkheid voor het volgen van diverse workshops. De kosten hiervan worden seperaat berekend,

  Het aantal sessies begeleiding bij zwangerschap na verlies is 5 sessies. Afhankelijk van de (individuele) behoefte kan het traject uitgebreid worden met losse sessies. Deze losse sessies hebben ook een tijdsduur van 120 minuten.

  Mijn diensten komen niet in aanmerking voor een vergoeding via de aanvullende ziektekostenverzekering. Echter de kosten van een aanvullende verzekering wegen vaak niet op tegen de vergoeding die doorgaans wordt gegeven.

  Tarieven

  • Coachingtraject voor partners – 5 sessie van 120 minuten – € 1250
  • Individueel coachingtraject – 5 sessies  van 120 minuten – € 1000
  • Losse coachingsessie – 120 minuten – €250
  • Losse individuele coachingsessie – 120 minuten – € 200

  Alle bedragen zijn incl. BTW

   

  Tussentijds stoppen

  Als het traject op eigen initiatief eerder wordt gestopt dan wordt het hele traject in rekening gebracht. Wanneer je besluit na de eerste coachingsessie het traject te eindigen, wordt er losse sessie in rekening gebracht.

   

  Wanneer je meer gesprekken nodig hebt

  Het is mogelijk dat je aan het eind van het traject behoefte tot de conclusie komt dat je nog een sessie wilt. Je kunt het traject met losse sessies à € 200 verlengen.

   

  Verhindering/ afspraak annuleren

  Mocht je verhinderd zijn, dan dien je dit minimaal 48 uur van te voren door te geven. Dit kan via de online planner of via een WhatsApp.

  Bij te laat afzeggen van de afspraak of bij het niet verschijnen, vervalt de sessie of wordt de afspraak volledig in rekening gebracht. Een afspraak verzetten is geen enkel probleem.

   

  Betalingstermijn

  De facturen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum betaald te zijn. Wanneer het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de factuurdatum is betaald, ontvang je een herinnering en een laatste gelegenheid om de factuur zonder ophoging van kosten binnen 14 dagen te betalen.

  Voldoe je binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan je verplichtingen, dan is Dunamis Coaching zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren. Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van jou.

  De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25. Bij een betalingsachterstand is Dunamis Coaching gerechtigd om gemaakt afspraken op te schorten totdat aan de betalingsverplichtingen is voldaan.

  Deel mijn verhaal